Inventario da fauna e flora mariña de Galicia

O primeiro inventario completo da fauna e flora mariña de Galicia publicouse no ano 2018 dentro da acción de investigación da Xunta de Galicia chamada Listado de especies mariñas de Galicia (LEMGAL).

Imaxe 1

Dita publicación recolle 6.381 especies documentadas historicamente nas augas atlánticas de Galicia. Se temos en conta que nas augas españolas hai inventariadas ata o de agora unhas 11.000 especies mariñas, o elevado número de especies das augas galegas é un reflexo da riqueza e complexidade dos nosos ecosistemas mariños e da necesidade do seu estudo e conservación para as xeracións vindeiras.