Publicacións

Atlas da Flota de Baixura do litoral de Galicia

Autor: José Molares Vila e os integrantes da Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) | Nº de páxinas: 417 | Ano de publicación: 2020 | Publicado en: https://www.pescadegalicia.gal

Especies exóticas mariñas de Galiza

Autor: Rafael Bañón | Nº de páxinas: 5 | Ano de publicación: 2013 | Publicado en: ResearchGate

Especies invasoras marinas en Galicia: problemática y medidas

Autor: Emilio Rolán | Nº de páxinas: 3 | Ano de publicación: 2008 | Publicado en: Noticiario SEM

Introducción al estudio de las especies exóticas marinas en Galicia

Autor: Rafael Bañón Díaz | Nº de páxinas: 67 | Ano de publicación: 2012 | Publicado en: Revista Galega dos Recursos Mariños

Capturas de peces de afinidades tropicales en aguas atlánticas de Galicia (noroeste de la península Ibérica)

Autor: R. Bañón Díaz, J.J. Casas Sánchez, C. G. Piñeiro Álvarez, M. Covelo | Nº de páxinas: 10 | Ano de publicación: 1997 | Publicado en: Bol. Inst. Esp. Oceanogr.

Primeira cita de jurel dentón Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider en Schneider, 1801) en aguas de Galicia (noroeste ibérico)

Autor: A. Fernández-Cordeiro, R. Bañón Díaz | Nº de páxinas: 4 | Ano de publicación: 1997 | Publicado en: Bol. Inst. Esp. Oceanogr.

Vertebrados mecos. II: peixes mariños da contorna do municipio do Grove

Autor: Cosme Damián Romay Cousido, Abrahám Padín Guillán | Nº de páxinas: 4 | Ano de publicación: 2015 | Publicado en: Dpto. de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña

Cita de la especie Centrolophus niger Gmelin, 1789, para aguas de Galicia

Autor: Álvaro Fernández, Antonio C. Fariña | Nº de páxinas: 3 | Ano de publicación: 1985 | Publicado en: Bol. Inst. Esp. Oceanog.

Nuevas aportaciones a la ictiofauna marina de Galicia

Autor: R. Bañón, J.D. Cerdeira, P. Ferreiro & C.M. Sande | Nº de páxinas: 3 | Ano de publicación: 2007 | Publicado en: Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía)

Os tiburóns de Galicia

Autor: Toño Maño | Nº de páxinas: 6 | Ano de publicación: 2015 | Publicado en: Revista Cerna