Inicio

Logo Redogal

Ciencia cidadá para coidar da nosa vida mariña.

Imaxe do mar e das rochas

A creación dunha Rede de Observadores do Medio Mariño galego (RedOGAL) pretende ser unha ferramenta da Xunta de Galicia para o seguimento e vixilancia da vida mariña de Galicia. As condicións do medio mariño sofren continuos cambios xa sexan naturais ou antropoxénicos, inducidos polo home.

Os seres vivos actúan como bioindicadores destes cambios dos ecosistemas, polo que é necesario establecer unha rede de seguimento e vixilancia da vida mariña utilizando como ferramenta o concepto de “Ciencia cidadá”.

Peixes de augas quentes

Reportaxe de Redogal no xornal El Correo Gallego

Peixes de augas quentes nas redes de pescadores galegos

Guía de especies

Veretillum cynomorium
Nome científico

Veretillum cynomorium (Pallas, 1766)

Tritia corniculum
Nome científico

Tritia corniculum (Olivi, 1792)

Thalassema thalassema
Nome científico

Thalassema thalassema (Pallas, 1774)

Últimos avistamentos

Mullus surmuletus

Simnia spelta

A nosa comunidade

imaxe usuario
xouba
Avistamentos: 33
13 GRADOS
Avistamentos: 33
buceo malpica
Avistamentos: 19