Inicio

Ciencia cidadá para coidar da nosa vida mariña.

Imaxe do mar e das rochas

A creación dunha Rede de Observadores do Medio Mariño galego (RedOGAL) pretende ser unha ferramenta da Xunta de Galicia para o seguimento e vixilancia da vida mariña de Galicia. As condicións do medio mariño sofren continuos cambios xa sexan naturais ou antropoxénicos, inducidos polo home.

Os seres vivos actúan como bioindicadores destes cambios dos ecosistemas, polo que é necesario establecer unha rede de seguimento e vixilancia da vida mariña utilizando como ferramenta o concepto de “Ciencia cidadá”.

Peixes de augas quentes

Reportaxe de Redogal no xornal El Correo Gallego

Peixes de augas quentes nas redes de pescadores galegos

Guía de especies

Hexaplex trunculus
Nome científico

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)

Bolinus brandaris
Nome científico

Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)

Halobatrachus didactylus
Nome científico

Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)

Últimos avistamentos

Paramuricea grayi (Johnson, 1861)

Axinella polypoides Schmidt, 1862

A nosa comunidade

imaxe usuario
xouba
Avistamentos: 24
buceo malpica
Avistamentos: 19
13 GRADOS
Avistamentos: 18