Inicio

Ciencia cidadá para coidar da nosa vida mariña.

Imaxe do mar e das rochas

A creación dunha Rede de Observadores do Medio Mariño galego (RedOGAL) pretende ser unha ferramenta da Xunta de Galicia para o seguimento e vixilancia da vida mariña de Galicia. As condicións do medio mariño sofren continuos cambios xa sexan naturais ou antropoxénicos, inducidos polo home.

Os seres vivos actúan como bioindicadores destes cambios dos ecosistemas, polo que é necesario establecer unha rede de seguimento e vixilancia da vida mariña utilizando como ferramenta o concepto de “Ciencia cidadá”.

Redogal

Reportaxes de Redogal no xornal El Progreso

Baixo os títulos "Redogal nace para convertir en ciencia los avistamientos de los apasionados del mar" e "De safari exótico por las aguas gallegas" publícase unha ampla reportaxe sobre o proxecto

Guía de especies

Hexaplex trunculus
Nome científico

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)

Bolinus brandaris
Nome científico

Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)

Halobatrachus didactylus
Nome científico

Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)

Últimos avistamentos

Balanophyllia regia

Berthella plumula

A nosa comunidade

13 GRADOS
Avistamentos: 12
imaxe usuario
Paloma Longueira
Avistamentos: 3
suso
Avistamentos: 3